Duurzaamheid staat voorp bij ons drukwerk

Drukwerk en duurzaamheid

Drukwerk is van oorsprong een duurzaam product, omdat het papier voornamelijk wordt gerecycled. MarcelisDékavé spant zich bovendien voortdurend in om de milieubelasting van processen te verminderen en daarmee drukwerk nog minder milieubelastend te maken. 

FSC®-keurmerk voor papier

MarcelisDékavé beschikt over een FSC-certificaat; ons drukwerk is daarom voorzien van het FSC-keurmerk. 

Het FSC-keurmerk toont aan dat het gebruikte papier is geproduceerd volgens gecontroleerde processen. Dus weet je zeker dat het gebruikte papier ondermeer uit verantwoord beheerde bossen komt. Uiteraard maakt gerecycled papier ook onderdeel uit van het papier. 

Eisen Duurzaam geproduceerd drukwerk

Samen met de overheid zijn minumumeisen opgesteld waaraan drukwerk dat geproduceerd wordt voor de overheid moet  voldoen. Wij committeren ons daaraan: bij het productieproces gebruiken we milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. 

Reductie van milieubelasting

Samen met een aantal collega-drukkerijen hebben we afgesproken onze milieubelasting per ton geproduceerd papier zoveel mogelijk omlaag te brengen en met een minimum van 20% over drie jaar.

Een werkgroep komt drie keer per jaar bij elkaar, wisselt resultaten en de ervaringen uit en brainstormt over nieuwe ideëen en mogelijkheden. Alle maatregelen zijn erop gericht om de totaalsom van onze milieubelasting zoveel mogelijk omlaag te brengen.  

Verder houden we elk jaar een evaluatie van onze prestaties door het invullen van een milieubarometer. 

 

Inspiratie nodig?

Wil je een vrijblijvend, inspirerend gesprek en weten wat wij jou kunnen bieden? Wij bellen jou voor een afspraak!

Klaar voor een inspirerend gesprek?

Laat je gegevens achter en we bellen je voor een afspraak!

MarcelisDékavé

Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar
072 - 527 55 27
communicatie@marcelisdekave.nl