sluiten
MARCELISDEKAVE
WITTE VLINDERWEG 74
1521 PS WORMERVEER
+31-(0)72 527 55 27
INFO@MDKV.NL

CONTACTCONTACTCONTACT
VOLG MARCELISDEKAVE 

Milieuvriendelijk drukwerk

 

Met zorg voor een CO₂-Klimaatneutrale wereld.

Zoals we bij al onze producten aandacht hebben voor kwaliteit, hebben we ook aandacht voor en duurzame wereld. De drukkersbranche werkt per definitie met grote hoeveelheden papier, chemische processen en energie. Van het papier dat MarcelisDekave inkoopt is vrijwel 100% afkomstig uit FSC® of PEFC duurzaam bosbeheer. Als écht duurzame drukker zijn wij gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder. Voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder: www.skao.nl

Met onze eigen CO₂-emissies aan de slag is natuurlijk niet genoeg. Daarnaast helpen wij ook onze klanten bij het registreren en inventariseren van de CO₂-emissies die voortvloeien uit hun drukwerkopdrachten.

CO₂-Prestatieladder

A-Inzicht
MarcelisDekave heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de co2-uitstoot per energiestroom maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2020 is de co2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B-Reductie
MarcelisDekave heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C-Communicatie
MarcelisDekave communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D- Participatie
MarcelisDekave neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van co2 in de sector of daarbuiten.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen: www.skao.nl